Hakkımızda

Kategori: Yönetim / Administration Çarşamba, 02 Mart 2022 tarihinde yayınlandı. K_K tarafından yazıldı.

 DERNEK YÖNETİM KURULUMUZ

 

Rahmi GÜNİNDİ 

DERNEK BAŞKANI 

 
     
     
     

 

Dernek Amacımız:

Madde 2.Dernek;

·       Özellikle dezavantajlı konumda olan her yaştan toplumu oluşturan bireylerin daha iyi eğitim almasını, toplumsal sorunlara duyarlı, çağdaş bireyler olarak yetişmelerini sağlamak,

·       Bireylerin boş zamanlarını; kişisel gelişimleri ve insanlık yararı için kullanmalarını, evrensel değerlere sahip becerikli, girişimci insanlar olarak yetişmeleri,  kesintisiz, çağdaş ve profesyonel bir gelişme süreci içinde, ürettiği projeleri anayasamızın öngördüğü esaslara ve Atatürk ilkelerine uygun olarak yerine getirmelerini sağlamak,

·       Ülkemizin ve yaşadığımız bölgenin kültürel değerlerinin korunması ve tanıtılması, sanatla yakından ilgilenen ve sanatsal faaliyetlerde bulunanı, dünya genelindeki toplumsal gelişmelerde ve ülkenin çalışma koşullarında daha etkin rol alan bireyler yetiştirmek için faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulmuştur.

 

Dernek Tarafından Sürdürülecek Çalışmalar ve Faaliyetler:

1.         Toplumun ulusal, sosyal, kültürel ve sanatsal (resim, müzik vb) eğitim ve becerilerini yükseltmeye yönelik faaliyetler yapmak, kurs, seminer vb etkinlikler düzenlemek,

2.        Gençlerin yabancı dil öğretimini öngören çalışmalarda bulunmak, kurs, seminer vb faaliyetler düzenlemek,

3.        Ülkemizin ve ilçemizin kültürel, sanatsal, gelenek ve göreneklerini tanıtıcı ve bu konuda farkındalık yaratacak faaliyetlerde bulunmak,

4.        Gençler arasında spor yapmanın yaygınlaştırılması ve bu alanda etkinlikler yaparak gençler arasında yakınlaşmanın sağlamak,

5.        Kimsesizliği ve imkânlarının kısıtlılığı nedeniyle kendi başına eğitim imkânı bulamayan gençlerin eğitim almalarını sağlamak,

6.        Türkiye ve Avrupa arasında bütünleşmenin hızlı biçimde sağlanması için çağdaş, becerikli, girişimci ve nitelikli gençliğin oluşturulmasına katkıda bulunacak etkinlikler yapmak,

7.        Sokakta yaşayan, suça itilen, madde bağımlısı gençlerin korunmasını ve topluma kazandırılmasını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak,

8.        Kurs, Seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

9.        Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü belge, bilgi doküman ve yayınları temin etmek, belge merkezi oluşturmak, faaliyetlerinin duyurulması için gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

10.     Amaçları için sağlıklı ve verimli çalışma ortamı oluşturmak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemeleri temin etmek,

11.     Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

12.     Üyelerinin yararlanmaları için boş zamanlarını değerlendirebilecekleri lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

13.     Üyeleri arasında beşeri ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konserler, balo, sergi, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

14.     Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

15.     Uluslar arası faaliyetlerde bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, Avrupa Birliği projeleri kapsamında yurt içi ve yurt dışı ortaklıklar kurmak, projeler yapmak ve yürütmek. Ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturarak doğrudan veya dolaylı olarak işbirliği yapmak,

16.     Amacını gerçekleştirme üzere gerekli görülmesi halinde 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

17.     Mesleki Eğitim ve yetişkin eğitimini destekleyici faaliyet ve projeler ve diğer kurumlarla işbirliği yaparak toplumun bu konudaki ihtiyacını karşılamak,

18.     Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,

19.     Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzer sivil toplum kuruluşlarıyla ortak amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

20.     Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeleri kurmak ve işletmek,

21.     Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurar, federasyon kurar veya  kurulu bir federasyona katılır,

22.     Bireylerin bilimsel çalışmalara katılımlarına destek vermek, bu konuda projeler üretmek ve uygulamak,

         Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek; eğitim, bilim, sosyal ve kültürel, turizm ve sanatsal alanlarda faaliyet gösterir.

Gösterim: 331

Copyright

Vezirköprü Gençlik ve Kültür Derneği

Cumhuriyet Mahallesi Gençlik Caddesi No:75

            Vezirköprü / Samsun

Gallery

About us / Hakkımızda

Vezirköprü Gençlik ve Kültür Derneği

info@veged.org

veged12@gmail.com